Hoofdstuk 4: Naar optimale interactiekwaliteit

Kinderen die de lagere school beginnen en doorlopen met een sterke taal- en denkvaardigheid, presteren beter dan minder vaardige klasgenoten. (Lees bijvoorbeeld: Cabell e.a., 2011, of bekijk dit filmpje.)

De rol van de kleuteronderwijzer is hier erg belangrijk: hoe beter de interactiekwaliteit van de kleuteronderwijzer, hoe vlotter de taal- en denkvaardigheid van de kleuters immers vordert.  (Lees meer: Gosse e.a., 2014; Wasik & Hindman, 2015.)  Heel recent onderzoek, gepubliceerd in 2017, stipt dit opnieuw aan: interactiekwaliteit is één van de 'magic eight': de acht zaken die voor hoogstaand kleuteronderwijs zorgen.  Meer lees je hier.

Hoe verbeter je als kleuteronderwijzer je eigen interactiekwaliteit? 

Maximaal Megataal stelt in hoofdstuk vier een handig instrument voor dat een aantal belangrijke taal- en denkbevorderende ineractievaardigheden visualiseert: de taal-denkhand.   

De taal-denkhand helpt om de interactiekwaliteit te optimaliseren. Je kan de hand van p. 51 hier downloaden.

Aan de hand van het handboek en het materiaal op deze websitepagina kan je deze interactievaardigheden trainen. Bij elke vinger vind je extra informatie, voorbeelden en voorbeeldfilmpjes. Je kan vinger per vinger trainen, of de hele hand in één keer inzetten.  Een tip: neem jezelf op video op of laat je observeren door een collega.  Hier vind je een observatie- en reflectieformulier om per vinger te trainen.  Het is handig als je dit formulier op A3 uitprint, dat geeft je meer schrijfruimte.  Oefen je alle vingers tegelijk, of heb je het handje al onder de knie: gebruik dan dit overzichts-observatieformulier (A3). 

Trainen met een coach kan ook.  Meer informatie over trainingen vind je op de home-page aan de linkerkant van de pagina.

1 2 3 4 5

Klik op de handen voor meer uitleg.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet om deze door te geven, via het formulier dat je bij elke vinger aantreft.  Heb je zelf goede ideeën en filmpjes, neem dan contact op via datzelfde formulier en versterk deze website met jouw eigen materiaal!

Honger naar meer? Kijk hieronder bij de Tips.

 

 

 

 

Tips

BEKIJK:

HET BELANG VAN OPEN VRAGEN EN VAN VEEL SPREEKRUIMTE BLIJKT ALWEER (De Morgen, 21 april 2017). Voor meer filmpjes: zie onderaan.

Waarom een goede taalvaardigheid belangrijk is, blijkt nogmaals in dit filmpje. (Bron: https://xyofeinstein.wordpress.com/2016/02/18/bbc-reportage-waarom-taal….)

Poppen doen het altijd. In dit filmpje hebben de kleuters de klaspop van alles te vertellen.  Het fragment is kort: dit spontane gesprek wordt stilgelegd ten voordele van het officiële praatmomentje', met vooraf aangestipte kleuters.  Dat zie je in het begin van dit fragment.  

In dit filmpje worden veel vragen gesteld.  

LEES

* Deze twee artikels van Anouk Vanherf op Kleutergewijs: Twee vliegen in één klap: denkgesprekken voeren met kleuters met een lage taalvaardigheid en Tijd voor een goed gesprek: kwaliteitsvolle interactie tussen leerkracht en kleuters

*Het artikel van Hilde Stroobants en Caroline Vancraeyveldt op Kleutergewijs: Instructional support,een elementaire basis voor een goede cognitieve ontwikkeling 

*Model2Talk: nieuwe Nederlandse aanpak om meer gesprekken te krijgen in de kleuterklas (Chiel van der Veen, Claudia van Kruistrum, Bert van Oers).

* Van der Veen, Ch. (2016) De rol van metacommunicatie. Meer halen uit gesprekken met jongekinderen. Meer Taal, jg. 4, nr. 1, pp. 14-17.

*De bijdrage van Johan De Wilde op Kleutergewijs: 'Ik heb mijn banaan uitgekleed' -hoe kleuters denken

*Het artikel van Helena Taelman op Kleuterwijs: 5 zinnetjes om meer diepgang in een gesprek met kleuters te krijgen

*Meer uitleg over de drie taalgroeimiddelen (p. 26 handboek): Iedereen Taalklaar!

Scrol op de website naar beneden en klik op Taalklare visie. Vanaf p. 21 worden de basisprincipes van taalontwikkelend lesgeven besproken: de drie cirkels van een krachtige leeromgeving en (vanaf p. 26) de drie taalgroeimiddelen van Verhallen & Walst.

*De taal-denkhand is gebaseerd op M.I.S.C. en aangevuld met het ideeëngoed van CLASS. Over beide lees je hier meer:

  Kwaliteitsvolle interactie via M.I.S.C.-impulsen

  M.I.S.C. voor peuters en kleuters

*CLASS dimensie drie in een notendop

 CLASS dimensie drie Vlaamse vertaling