Geef Betekenis

In Maximaal Megataal wordt uitgebreid uitgelegd wat Betekenis geven is en waarom het zo belangrijk is.  Op deze pagina vind je enkele voorbeelden.

Betekenis geven 1. Reageer enthousiast

- Bekijk het begin van dit filmpje: deze mama/juf reageert enthousiast, haar dochter is er helemaal door aangestoken.

Betekenis geven 2. Omschrijf de prikkel zorgvuldig en concreet

- Bekijk het filmpje op www.uitdagentotgesprek.nl/Professionals/Aanpak.aspx#1, onder 4. Ga direct communicatie aan, verwoord wat een kind doet. In het filmpje verwoordt de juf de handelingen van de kleuter.  Zo geeft ze deze handelingen betekenis en wekt ze meteen de interesse van het kind. Verwoorden wat de ander doet, noemen we ook parallel talk.  Samen met self talk, het verwoorden van je eigen handelingen, vormt parallel talk een krachtige vorm van taalaanbod.  Self talk en parallel talk vormen opstapjes naar explain your (own) reasoning.

- Juf beschrijft zeer zorgvuldig een handeling van de kleuter.

Betekenis geven 3. Leg uit waarom iets is zoals het is

In deze twee filmpjes legt juf Lien telkens uit waarom ze doet wat ze doet.

Het pak

De knoop  (let ook op hoe de juf doorvraagt en zo het probleem waarmee de kleuter non-verbaal op haar toestapt talig maakt: alweer parallel talk.