Breid uit

1. Veranker

- Deze juf legt de link met de thuissituatie(Oorspronkelijke bron: https://www.youtube.com/watch?v=HxXsEYrGhk0;)

 

2. Stimuleer hogere denkvaardigheden

Op de knappe website www.uitdagentotgesprek.nl vind je hier (scrol door tot nummer 5: schep ruimte en inhoudelijke uitdaging) een leerrijke en eenvoudige uitleg over taaldenkfuncties. Een aanrader! In het bijhorende filmpje en het filmpje onder 6., beide over taart eten op een verjaardag (zie Deel 2, hoofdstuk 6.) wordt er geloopt (2.), vergeleken (3.), voorspeld (4.), moeten de kleuters op moeilijke vragen antwoorden  (1.) en heel wat taal gebruiken, enz...  en dat allemaal doordat de juf zich onwetend (5.) opstelt en verbazing en onwetendheid (6.) veinst.

1. Hoe- en waarom-vragen

- Hoe kan de kunstenaar nu zo'n grote spin maken?

- Hoe kom je op de rug van een dino? (Oorspronkelijke bron: Nanda Roep leest voor: https://www.youtube.com/watch?v=HxXsEYrGhk0.)

- Waarom is dat gevaarlijk? (Oorspronkelijke bron: Nanda Roep leest voor: https://www.youtube.com/watch?v=HxXsEYrGhk0.)

2. Loopen

- Juf weet niet wat er onder het laken zit (5. onwetendheid veinzen). Ze weet niet wat dat ding rond het laken is, hoe dat knobbeltje heet, ze vergist zich van kleur (8. absurde uitspraak). De kinderen hebben hun handen vol om juf alles uit te leggen. Daarna volgt een interessante denkvraag (1. hoe-vraag) waarmee de kleuters hun denkproces moeten verwoorden.

3. Vergelijken, classificeren, associëren

- In dit schitterend filmpje (Een rekenles in groep 2 volgens het  IGDI-model) worden een heleboel hogere denkvaardigheden gestimuleerd. Twee poppen zijn het met elkaar oneens: ze vragen zich af hoeveel bekers water een fles kan vullen.  Eerst voorspellen de kleuters, daarna proberen ze dit zelf uit, waarbij ze hun observaties noteren.  Daarna worden de uitkomsten vergeleken en vragen de kleuters zich af hoe het komt dat ze licht verschillende uitkomsten hebben. Wat de kleuters hebben geleerd wordt nog eens herhaald (ringvinger). Op het einde krijgen de kleuters een compliment, dat jammer genoeg niet concreet is (pink). Ennorm veel schooltaal komt ongedwongen aan bod, echt mooi. (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=nfC2ezGZCAY.)

4. Voorspellen stimuleren

- Zie het filmpje van de rekenles (hoeveel bekers kan een fles vullen) dat vermeld wordt bij drie. 

- Een filmpje waarin de juf zelf een prikkelende bewering doet bij wijze van voorspelling en dan de kleuters laat voorspellen. Er volgen ook nog waarom-vragen. (Bron: http://www.leoned.nl/pabo/mondelinge_activiteiten/praktijk/praten_bij_pr...).

5. Verbazing, onwetendheid

- 'Wat moet ik doen?' vraagt juf.

- Wat gebeurt er met water als je het in de diepvries steekt? Juf Lien weet het niet, de kleuter ook niet. Geniet van dit filmpje. Merk hoe de kleuter steeds beter kan verwoorden wat er is gebeurd met het water.

- Bekijk ook het filmpje over het bouwen van een huis, op www.uitdagentotgesprek.nl (onder 6.)

6. Interessante vaststellingen

7. Probleempje!

- Bekijk op www.uitdagentotgesprek.nl  de filmpjes onder 9. Hoe raken we aan die vogel?  en 10. Ik wil niet achterop / de pizza is te heet / een hoge toren.  Merk hoe probleempjes vaak worden veroorzaakt doordat de onderwijzer onwetendheid veinst en/of de kleuter niet onmiddellijk helpt. Probleempjes stimuleren dus het zelfstandig denken en handelen. 

- Soms is het iets heel kleins.  Bijt op je tong om niet zelf het antwoord te suggereren, maar kaats bijvoorbeeld de vraag om hulp terug. 

8. Absurde, prikkelende bewering

- Een filmpje waarin de juf zelf een prikkelende bewering doet bij wijze van voorspelling en dan de kleuters laat voorspellen. Er volgen ook nog waarom-vragen. (Bron: http://www.leoned.nl/pabo/mondelinge_activiteiten/praktijk/praten_bij_pr...).

- Een vogel heeft ... lange armen.

9. Extra informatie

- Filmpje over inpakken. De juf geeft (een beetje) extra informatie.

- Kunnen er bloemen aan takken groeien?  Dit was een mooi moment geweest om bloesems, lente, ... als extra informatie mee te geven.  

10. Zelfstandig denken en handelen; eigen ideeën en producten

Op Kleutergewijs pleit Filip van Keer voor creativiteit in plaats van bandwerk.  Moederdag: drie didactische redenen om geen bandwerk te doen.

 

11. Enkele extra voorbeelden:

-  In dit filmpje laat juf Nicolien enkele hogere denktaalvaardigheden zien. Ze gebruikt daarvoor interessante technieken, zoals duopraten, waardoor alle kleuters nadenken en praten. Het geheel duurt wel nogal lang, vindt plaats in een klassikale setting en er is weinig actie, maar het biedt toch inspiratie. 

 

3. Heb hoge verwachtingen en differentieer

- Deze mooie getuigenis van de Lukasschool in Utrecht over hoe de school zocht om meer kansen via taalonderwijs te bieden, beklemtoont op het einde (4'30'') het belang van hoge verwachtingen van de kleuters te blijven hebben. (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=KEy0PoSlNrg.)

- Juf Kaat differentieert.

 

 

Bekijk: