Hoofdstuk 1: Goedemorgen meester Jo! Onthaal

Deze webpagina verzamelt extra tips, voorbeelden, ideeën in verband met het onthaal.

 

Filmpjes; het ene onthaal is het andere niet

Een kort, krachtig onthaal in BS De Fuut in Nederland: goedemorgen en de daglijn. (Oorspronkelijke bron: https://www.youtube.com/watch?v=eCIpqzEij1Y- Wat doen de kleuters? Marloes Gaarenstroom.)

Onthaal in De Krokodil in Antwerpen: bij welke juf of meester zou jij het liefst zitten? (Oorspronkelijke bron: https://www.youtube.com/watch?v=r5mSZtnxQDs.)

Diezelfde school in Antwerpen: de daglijn van 1e naar 3e kleuterklas.

Deze beroepenfilm van de VDAB schetst een traditioneel beeld van het onthaal.  Let vooral op het antwoord van de juf op de vraag: 'wat is de bedoeling van het onthaal eigenlijk?' (Oorspronkelijke bron: https://www.youtube.com/watch?v=Qpj7tmCRcgc.)

Voorbeeld van vrij onthaal. Ouders mogen mee de klas in.  Contact met de juf/meester is mogelijk. (Oorspronkelijke bron:https://www.youtube.com/watch?v=1rT9olk3bb8).

Artikels

‘Er is geen enkel decreet dat bepaalt dat de kleuters ’s morgens een half uur of langer moeten stil zitten en luisteren tijdens achtereenvolgens een onthaal, het optekenen van aanwezigheden, de kalenders aanvullen, een klassikale waarneming. Deze zaken kan je gerust spreiden over het dagverloop zodat de kinderen sneller aan de slag kunnen gaan en jij sneller kan gaan meespelen.’

Aan het woord is Miet Fournier.  Meer weten over dit citaat?  Download het hele artikel hier.