Hoofdstuk 1: Het onderzoek

In het schooljaar 2014-2015 voerde de hogeschool Odisee een onderzoek uit in 22 Vlaamse en Brusselse tweede en derde kleuterklassen. De antwoorden op de eerste twee onderzoeksvragen vormden de basis voor deze website en de bijhorende publicatie: Maximaal Megataal. Tips voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas (Garant, 2016).

  • Onderzoeksvraag 1: Hoeveel onderwijstijd gaat naar onderwijsactiviteiten bij de vier- en vijfjarigen? Hoeveel tijd gaat naar andere zaken?
  • Onderzoeksvraag 2: Hoe hoog is de interactiekwaliteit van de kleuteronderwijzers bij deze leeftijdsgroep?

Het eerste hoofdstuk van Maximaal Megataal bespreekt het onderzoek beknopt.

Tips

Lees ook:

  • Minimaal Maxitaal. Een boek vol talige tips bij routines in de onthaalklas en eerste kleuterklas. VBB-OCB, Antwerpen: Garant, 2012